De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Debaisieux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Debaisieux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Debaisieux

Cumuleo