De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dechamps

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Dechamps
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Dechamps

Cumuleo