De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Johan Declerck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Declerck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Declerck
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Johan Declerck

Cumuleo