De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Zenner

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Zenner
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Zenner
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alain Zenner

Cumuleo