De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Veerle Deconinck

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Veerle Deconinck
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Veerle Deconinck

Cumuleo