De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guido Decorte

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Guido Decorte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Guido Decorte

Cumuleo