De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Freddy Deghilage

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Freddy Deghilage
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Freddy Deghilage

Cumuleo