De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Libertus Dejonckere

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Libertus Dejonckere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Libertus Dejonckere

Cumuleo