De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Delaunois

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Delaunois
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Delaunois

Cumuleo