De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Richard Deldaele

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Richard Deldaele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Richard Deldaele

Cumuleo