De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Delire

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Delire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Delire
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Delire

Cumuleo