De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Marie Delrue

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Marie Delrue
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Marie Delrue
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Marie Delrue

Cumuleo