De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sigrid Delvaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Sigrid Delvaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Sigrid Delvaux

Cumuleo