De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincent Demanet

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Demanet
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Vincent Demanet

Cumuleo