De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Peter Vanvelthoven

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Vanvelthoven
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Peter Vanvelthoven

Cumuleo