De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Patrick Denis

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Denis
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Patrick Denis

Cumuleo