De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claude Vanwelden

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Vanwelden
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Vanwelden
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Claude Vanwelden

Cumuleo