De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Déom

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Etienne Déom
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Etienne Déom

Cumuleo