De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Danielle Depré

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Danielle Depré
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Danielle Depré

Cumuleo