De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Dirk Deraeve

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Dirk Deraeve
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Dirk Deraeve

Cumuleo