De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Robert Dermience

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Robert Dermience
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Robert Dermience

Cumuleo