De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Dernies

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Dernies
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Dernies
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Dernies

Cumuleo