De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Rudi Deroulou

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Rudi Deroulou
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Rudi Deroulou

Cumuleo