De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carol Descamps

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Carol Descamps
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carol Descamps

Cumuleo