De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maria Vekemans

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Maria Vekemans
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Maria Vekemans

Cumuleo