De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Desmarlières

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door André Desmarlières
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door André Desmarlières

Cumuleo