De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michèle Detaille

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michèle Detaille
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michèle Detaille

Cumuleo