De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Devos

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Devos
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Devos

Cumuleo