De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Dewart

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Dewart
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Dewart
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Roger Dewart

Cumuleo