De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annelies Dewulf

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Annelies Dewulf
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Annelies Dewulf
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Annelies Dewulf

Cumuleo