De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Carlo Di Antonio

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Carlo Di Antonio
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carlo Di Antonio
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Carlo Di Antonio

Cumuleo