De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Di Bartolomeo

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Di Bartolomeo
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Di Bartolomeo
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jean-Pierre Di Bartolomeo

Cumuleo