De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Kim Dorikens

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Kim Dorikens
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Kim Dorikens

Cumuleo