De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Dosogne

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Dosogne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Eric Dosogne

Cumuleo