De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Dumont

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door André Dumont
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door André Dumont

Cumuleo