De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Henri Duqué

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Henri Duqué
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Henri Duqué

Cumuleo