De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Luc Durant

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Durant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Luc Durant

Cumuleo