De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jan Durnez

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan Durnez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan Durnez
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jan Durnez

Cumuleo