De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Isabelle Emmery

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Isabelle Emmery
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Isabelle Emmery
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Isabelle Emmery

Cumuleo