De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Annemie Feys

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Annemie Feys
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Annemie Feys

Cumuleo