De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Michel Filleul

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Filleul
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Michel Filleul

Cumuleo