De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Anne-Catherine Flamand

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne-Catherine Flamand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Anne-Catherine Flamand

Cumuleo