De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Fontaine

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Fontaine
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Fontaine
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Philippe Fontaine

Cumuleo