De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Stefaan Vercamer

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Stefaan Vercamer
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Stefaan Vercamer

Cumuleo