De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Axel François

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Axel François
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Axel François
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Axel François

Cumuleo