De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Olivier Francotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Francotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Olivier Francotte

Cumuleo