De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérald Frère

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Gérald Frère
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gérald Frère
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Gérald Frère

Cumuleo