De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Vercruysse

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Etienne Vercruysse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Etienne Vercruysse

Cumuleo