De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfons GabriŽls

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Alfons GabriŽls
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Alfons GabriŽls

Cumuleo