De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jozef Gabriels

Alle mandaten uitgeoefend in 2009 door Jozef Gabriels
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2009 door Jozef Gabriels

Cumuleo